KONSTRUKCE FOREM

Programování Rhinoceros

Nabídka tvorby nadstavbových programů pro 3D modelovací aplikaci Rhinoceros. Je možno vytvořit programy pro opakující se činnosti nebo pro akce, jejichž manuální provedení by bylo zdlouhavé; např. modelování celých součástí (vyhazovače, sloupky, středící kruhy, pružiny...) nebo modelování částí tvarů (mazací, odvzdušňovací a vtokové drážky, odlehčení apod.) anebo zjišťování informací o 3D datech a jejich další zpracování (generování datové struktury pro export, tvorba rozpisky...).

Ke stažení: