KONSTRUKCE FOREM

Programování Lisp

Nabídka tvorby nadstavbových programů pro AutoCAD nebo DraftSight a jiné klony využívající skriptovací jazyk AutoLisp. Je možno vytvořit skripty pro opakující se činnosti nebo pro akce, jejichž manuální provedení by bylo zdlouhavé; např. nové kreslící nebo editační příkazy, příkazy pro kótování, pozicování, vyplňování kusovníků a rohových razítek výkresů apod.

Ke stažení: